Uprawnienia

  • Certyfikat potwierdzający produkcję konstrukcji stalowych zgodnie z wymogami normy EN 1090-2
  • Certification in accordance with DIN 18800-7 Klasse E granted by SLV Halle

Nad jakością produkcji czuwa wysoko kwalifikowana kadra techniczna, posiadająca niezbędne wykształcenie, doświadczenie i uprawnienia. Prawidłowość prac spawalniczych kontrolowana jest przez dozór z certyfikatami EWE. Pracownicy Kontroli Jakości dysponują uprawnieniami VT2, PT2, MT2. Badania ultradźwiękowe i radiograficzne spoin wykonywane są przez certyfikowaną firmę zewnętrzną.

Ambicją Zarządu jest stałe poszerzanie zakresu kwalifikacji i uprawnień zarówno firmy, jak i jej pracowników.