Nr projektu POIR.03.04.00-24-0090/20-00: Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowane efekty: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość projektu: 125 738,58 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100%

METAL-TRANS. Młoda firma z dużym doświadczeniem.

Firma METAL-TRANS została utworzona w 2007 roku jako projekt do realizacji celów produkcyjnych (wytwórstwo konstrukcji stalowych) oraz działalności handlowej (sprzedaż wyrobów hutniczych).

Po kilku latach dynamicznej aktywności prowadzonej w wynajętej hali, firma powiększyła bazę wytwórczą poprzez zakup funkcjonującej na rynku budowlanym i energetycznym wytwórni konstrukcji stalowych.

Systematyczne inwestowanie w unowocześnianie środków produkcji skutkuje zwiększaniem potencjału produkcyjnego, a pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w wytwarzaniu wymagających technicznie konstrukcji dla przemysłów budowlanego, energetycznego i maszynowego, dają rękojmię wysokiej jakości produkowanych wyrobów.

Aktualnie METAL-TRANS dysponuje halą produkcyjną, której wymiary (w tym wysokość do haka suwnicy), nośność suwnic i wyposażenie umożliwiają realizację niemal każdej konstrukcji budowlanej oraz, w razie takiej konieczności, wykonywanie próbnych montaży wielkogabarytowych obiektów.

Większość produkcji realizowana jest na zlecenia firm zagranicznych: niemieckich, austriackich i szwajcarskich, ale wyroby wysyłane są również do innych krajów, także poza Europę.

Firma prowadzi aktywną działalność marketingową w celu poszerzenia rynków zbytu i pozyskania nowych klientów. W roku 2014 METAL-TRANS uzupełnił swoją ofertę o montaże (na terenie Niemiec) wykonanych konstrukcji.

Więcej zdjęć w galerii.